LIKA, it-tempen för socialtjänsten

Kom igång direkt

  • 1 Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 2 Värdera status för arbetet på din verksamhet inom de fyra områdena
  • 3 Se sammanställning och handlingsplan
  • 4Skapa rapport för vidare diskussion och analys (konto krävs)

Välkommen!

Det här är LIKA, it-tempen för socialtjänsten, version 1! Ett verktyg framtaget i samarbete mellan SKL och flertalet aktörer från socialtjänstens värld.

LIKA är kostnadsfritt att använda. Den som vill kan skapa ett konto och använda verktyget. Om ni vill arbeta verksamhets- och kommunövergripande, ta armkrok i arbetet och dra nytta av LIKA fullt ut här, behövs en kommunansvarig. Läs mer om kommunkonto under sidan Funktioner.

 

Testa LIKA, it-tempen för socialtjänsten, redan idag!

Utvärdering och utveckling av digitalisering i socialtjänsten

Enkelt och konkret för att komma framåt med it i socialtjänstens verksamheter - det är tanken bakom LIKA, it-tempen för socialtjänsten!

LIKA, it-tempen för socialtjänsten, är ett verktyg för utvärdering och utveckling av socialtjänstens verksamheters digitalisering. Verktyget är framför allt till för dig som verksamhetschef som stöd i arbetet att värdera och prioritera de olika insatser som kanske behövs. Det är ett självskattningsverktyg som bygger på din värdering och bedömning av läget i verksamheten - en skattning som mynnar ut i ett förslag till en handlingsplan.

Tre delar

LIKA, it-tempen för socialtjänsten, består av tre delar: värdering, sammanställning och handlingsplan. När värderingen är gjord, genereras en sammanställning och en handlingsplan som ni arbetar vidare med i verksamheten. Ni kan då välja, diskutera och planera vilka olika aktiviteter och insatser som ska prioriteras.

Verktyget är tänkt att ge en övergripande, men konkret bild av var verksamheten befinner sig när det gäller it. Det är i första hand avsett som ett stöd för verksamhetschefer och ledning, men kan med fördel användas kommunövergripande för att t.ex. avgöra vilka övergripande insatser som eventuellt behövs. Det är också ett verktyg att använda som del i eller komplement till ert systematiska kvalitetsarbete!

 

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting