LIKA, it-tempen för socialtjänsten

Handlingsplan och aktiviteter

 

Spindeldiagram

Svaren presenteras dels i form av ett översiktligt spindeldiagram där du får en överblick över läget inom respektive område, dels genom antal svar inom respektive status. Man kan snabbt se hur man ligger till i förhållande mellan de olika områdena när man tittar på spindeldiagrammet.

 

 

 

 

Handlingsplanen

Baserat på värderingen genereras en handlingsplan. Handlingsplanen ska ses som ett underlag för diskussion kring ett eventuellt fortsatt utvecklingsarbete, och fungerar som en utgångspunkt för planering samt stöd och struktur för detta.

För varje indikator finns förslag på aktiviteter som inspiration i det fortsatta arbetet med digitaliseringen. Dessa förslag syns först i själva handlingsplanen som generas, dels under fliken Analys & Handlingsplan, dels i den Excel du kan exportera handlingsplanen till.

Indikatorerna i handlingsplanen är sorterade under olika prioritering (steg 1,2,3 där 1 har högsta prioritet) och bör självklart bearbetas på olika sätt, t.ex. genom att välja ut de indikatorer ni vill ha som mål kommande period, ta bort och lägga till aktiviteter eller kopiera valda delar till kvalitetsredovisningar och digitaliseringsplaner om sådana finns.

Du får handlingsplanen med tillhörande indikatorer och aktivitetsförslag presenterad direkt på skärmen och du väljer själv hur du vill få den presenterad genom att bocka i och ur rutorna för Område, Svar och Steg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spara din handlingsplan

Du måste spara din handlingsplan när du är klar, inför fortsatt arbete.

Sparar gör du under Hantera din värdering:
https://lika.skl.se/uselika/page/handlingsplanen/file/Spara.PNG

 

 

 

 

 

 

När du sparar utvärderingen, ange ett namn som också indikerar vilket verksamhetsområde den tillhör. Välj om du vill spara den Privat för att själv arbeta vidare med den eller lägg den under en tillgänglig organisationsenhet för den verksamhetstyp du arbetar med. Fördelen med detta är att även andra som tillhör enheten och LIKA-administratören (fd. kommunansvarig) kan se den och ev. arbeta vidare med den.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exportera till Excel

Du kan också exportera din handlingsplan till Excel och där arbeta med filtrering på olika sätt, anpassa insatsområden och aktiviteter. I excelarket finns olika förinställda flikar med samtliga svar, handlingsplan och övergripande sammanställning.

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner