LIKA, it-tempen för socialtjänsten
  • Ledning
  • Infrastruktur
  • Kompetens
  • Användning
  • Analys & Handlingsplan

Det verkar vara första gången som du är inloggad i LIKA!
Läs gärna sidorna Funktioner och Arbeta med LIKA som finns i menyn till vänster innan du påbörjar din första utvärdering.

Välj verksamhetsområde

Välj vilket verksamhetsområde som du vill skapa en utvärdering för så anpassas frågeställningarna utifrån förutsättningarna för verksamhetsområdet.

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
E-post: maria.gill@skl.se
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting