LIKA, it-tempen för socialtjänsten

OBS! LIKA socialtjänst , fungerar inte i Internet Explorer version 8 eller äldre. Använd nyare versioner eller andra webbläsare (Chrome, Safari, Firefox). Det kan också krångla om ni har kompatibilitetsläget aktiverat i webbläsaren ("Hantera din värdering"-knapparna syns inte).
 

Funktioner i LIKA, it-tempen för socialtjänsten

 

 

Verktyget består av indikatorer inom fyra olika områden:

  • Ledning
  • Infrastruktur
  • Kompetens
  • Användning

=> LIKA!

 

LIKA är uppdelat i tre delar: värdering - sammanställning - handlingsplan, där de två sista delarna baseras på den första: din värdering och skattning av arbetet inom verksamheten.

 

1. Värderingen:

Indikatorerna är utformade på ett konkret och aktivitetsinriktat sätt för att göra dem så enkla som möjligt att besvara. För varje indikator tar du som svarar ställning till vilken status arbetet med indikatorn är på: uppnådd – nästan där – påbörjad – planerad – ej planerad. Det sistnämnda alternativet kan också betyda att indikatorn inte är relevant för er.

För varje indikator finns ytterligare enkla förslag på aktiviteter som inspiration i det fortsatta arbetet med digitaliseringen. Dessa förslag syns i själva handlingsplanen som genereras.

Genom att använda LIKA får ledningen både en bild av nuläget och de aktiviteter och prioriteringar som kan behövas.

 

2. Sammanställningen

Resultatet av värderingen presenteras på olika sätt beroende på om din kommun är registrerad i verktyget eller inte. Utan registrering kan du göra värderingen och se resultatet av denna. Svaren presenteras dels i form av ett översiktligt spindeldiagram, där du får en överblick över läget inom respektive område och hur de förhåller sig till varandra och dels antal svar inom respektive status. För att kunna spara dina svar och få en handlingsplan genererad, behöver du ett användarkonto. Har du ett konto, kan du även ta del av en övergripande sammanställning, både nationellt (anonymt) och inom din kommun, förutsatt att din kommun är registrerad i verktyget (se längre ner). För att värderingen ska visas i en sammanställning behöver den vara publicerad (se längre ner).

 

3. Handlingsplanen

Baserat på värderingen genereras också en handlingsplan, vilken ska ses som ett underlag för diskussion kring ett eventuellt fortsatt utvecklingsarbete, en utgångspunkt för planering samt stöd och struktur för detta. Handlingsplanen indikerar en prioritering av möjliga insatser och bör självklart bearbetas på olika sätt, t.ex. genom att ta bort och lägga till aktiviteter, kopiera valda delar till kvalitetsredovisningar och IT-handlingsplaner om sådana finns.

Du kan exportera din handlingsplan till Excel och där arbeta med filtrering på olika sätt, anpassa insatsområden och aktiviteter och sedan spara till pdf, så har du din handlingsplan! I excelarket finns olika flikar med samtliga svar, handlingsplan och övergripande sammanställning. Här finns också några stöd- och hjälptexter att använda om så önskas.

Vill du ta del av de aktiviteter i handlingsplanen som är resultatet av en lika värdering finns de att hämta här:

Handlingsplan Övergripande ej planerad

Handlingsplan Övergripande planerad

Handlingsplan Övergripande påbörjad

Handlingsplan Övergripande nästan där

Handlingsplan Äldreomsorg ej planerad

Handlingsplan Äldreomsorg planerad

Handlingsplan Äldreomsorg påbörjad

Handlingsplan Äldreomsorg nästan där

Handlingsplan Individ & Familjeomsorg ej planerad

Handlingsplan Individ & Familjeomsorg planerad

Handlingsplan Individ & Familjeomsorg påbörjad

Handlingsplan Individ & Familjeomsorg nästan där

Handlingsplan Funktionsnedsättning ej planerad

Handlingsplan Funktionsnedsättning planerad

Handlingsplan Funktionsnedsättning påbörjad

Handlingsplan Funktionsnedsättning nästan där

 

Spara och publicera

Du kan göra och spara hur många värderingar du vill. Du väljer om du vill spara dem för egen del eller för den verksamhet du tillhör. Sparar du dem  för en viss verksamhet, kommer så klart de som har konto och tillhör verksamheten, kunna se värderingarna och ni kan arbeta och diskutera utifrån dem.

Genom att välja att publicera (förutsätter att det finns en kommunansvarig, se längre ner) din värdering, kommer du dels få tillgång till jämförelsen med andra i kommunen och nationellt (anonymt) och dels gör du din värdering tillgänglig för den som är kommunansvarig. Då blir det enklare att arbeta kommunövergripande, ta fram gemensamma mål och insatser. Vi på Sveriges Kommuner och Landsting som förvaltar LIKA-verktyget, kan också dra nytta av det aggregerade resultatet för att se vilka stödjande insatser som eventuellt kan behövas på nationell nivå. 

Publicera gör du genom att spara värderingen på din verksamhet (inte privat) - då dyker publicerarutan upp.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Användarkonto

Skapa konto gör du antingen via den inbjudan du kan få från en kommunansvarig eller genom att klicka på "skapa konto" uppe i det högra hörnet. 

 

Kommunansvarig = full funktionalitet

Om man har en kommunansvarig (en eller flera) verifierar man att verksamheten finns och du som användare kopplas till verksamheten du arbetar på. Då kan ni dels arbeta med era egna värderingar och handlingsplaner, men också ta fram kommunövergripande analyser och insatser. Ni lägger själva upp verksamhetsträdet så att det passar era behov.

Film om hur du skapar ett kommunkonto.

 

Exempel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom ihåg att bjuda in de användare som ni vill ska kunna ta del av en viss verksamhets utvärdering, via länken Lägg till inbjudan. Detta behöver göras för varje enskild verksamhet som läggs upp i trädet.

För att kunna arbeta kommunövergripande på ett enkelt sätt ska värderingarna vara sparade på respektive verksamhet samt publicerade. Då syns de i sammanställningen och kan, av kommunansvarig, exporteras till gemensam excelfil för vidare arbete. Ni kan också göra en enkel jämförelse nationellt (anonymt) med övriga i landet som använder verktyget. Genom att ha en kommunansvarig kan man alltså dra nytta av all funktionalitet verktyget erbjuder idag.

Kommunkontot är kostnadsfritt. Om ni saknar och vill ha "kommunkonto" - kontakta oss via Synpunkter & Frågor!

 

 

 

 

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting