LIKA, it-tempen för socialtjänsten

Dela och samarbeta

Ni kan göra och spara hur många värderingar ni vill. Så länge en värdering är under arbete kan man välja att spara den för egen del, Privat, eller under den verksamhet den tillhör.

Sparar man för en viss verksamhet, kommer de som har konto och tillhör verksamheten att kunna se värderingarna och ni kan arbeta och diskutera utifrån dem.

Genom att välja att publicera er värdering så kommer den att delas med andra. Dels får man tillgång till jämförelsen med andra i kommunen/organisationen och även nationellt (men då anonymt), dels görs den tillgänglig för den som är LIKA-administratör. Då blir det enklare att arbeta kommun/organisationsövergripande för att t.ex. ta fram gemensamma mål och insatser.

Även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som förvaltar LIKA-verktyget, kan dra nytta av det aggregerade resultatet för att se vilka stödjande insatser som eventuellt kan behövas på nationell nivå. 

Publicerar gör du genom att spara värderingen på din verksamhet (inte privat) - då dyker publicerarutan upp.

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner