LIKA, it-tempen för socialtjänsten

LIKA-administratör 

Varje kommun/organisation bör ha en eller flera LIKA-administratörer.

Att vara LIKA-administratör innebär inte att du enbart ska vara administratör för verktyget. Rekommendationen är att LIKA-administratören också har ansvaret att driva LIKA-arbetet, t.ex. genom information och introduktionsmöten, uppföljning och analys. 

De rena administratörsuppgifterna är att

  • lägga till verksamheter
  • bjuda in andra i din kommun/organisation att delta i det praktiska utvärderingsarbetet
  • lägga till fler LIKA-administratörer vid behov
  • stödja kommunens användare i verktyget

För att anmäla en LIKA-administratör eller få veta om det redan finns LIKA-administratör i organisationen, kontakta SKR.

 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner