LIKA, it-tempen för socialtjänsten

Värderingen

Att göra en LIKA-värdering

Klicka på Starta en LIKA-värdering och välj verksamhetsområde:

 • Övergripande 
 • Äldreomsorg
 • Individ och familjeomsorg
 • Funktionsnedsättning

Övergripande omfattar indikatorer som spänner över alla eller flera verksamhetsområden.
 

Inom varje verksamhetsområde finns indikatorer inom fyra områden, en flik för vardera

 • Ledning
 • Infrastruktur                             
 • Kompetens
 • Användning

Om indikatorerna

Indikatorerna är utformade på ett konkret och aktivitetsinriktat sätt för att göra dem så enkla som möjligt att besvara. För varje indikator tar man ställning till vilken status arbetet är i: uppnådd – nästan där – påbörjad – planerad – ej planerad – ej relevant. 

Beskrivning av status för indikatorerna:

 • Uppnådd – I full användning, infört och klart.
 • Nästan där – Under breddinförande.
 • Påbörjad – I någon form av förstudiefas eller planering för införande.
 • Planerad – Beslut finns för planerat införande för närmaste 1 – 2 åren.
 • Ej planerad – Beslut saknas, kan finnas med i plan men kommer inte att påbörjas närmaste 1 – 2 åren.
 • Ej relevant – Finns inget behov i verksamheten.

Kommentar

Till varje indikator finns ett kommentarsfält där man kan skriva ner motivering till sin bedömning.
Klicka på Lägg till kommentar, skriv kommentar och spara den genom att trycka på Klar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om det finns en kommentar, står det Visa kommentar under indikatorn.
Redigera kommentaren genom att trycka på pennan. Dölj kommentaren genom att trycka på Dölj kommentar.
Finns det ingen kommentar, är texten Lägg till kommentar.

OBS! Kommentarer kan endast läsas on-line, de exporteras inte till excel-fil.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel  att göra en värdering

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner