LIKA, it-tempen för socialtjänsten
  • Ledning
  • Infrastruktur
  • Kompetens
  • Användning
  • Analys & Handlingsplan

Det verkar vara första gången som du är inloggad i LIKA!
Läs gärna sidorna Använda LIKA som finns i menyn till vänster innan du påbörjar din första utvärdering.

Välj verksamhetsområde

Välj vilket verksamhetsområde som du vill skapa en utvärdering för så anpassas frågeställningarna utifrån förutsättningarna för verksamhetsområdet.

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner