LIKA, it-tempen för socialtjänsten

Om LIKA

LIKA för socialtjänsten är ett självskattningsverktyg/självvärderingsverktyg, som hjälper er att göra en nulägeskartläggning/ ta tempen på digitaliseringen inom socialtjänstens verksamheter. Verktyget är skapat för att ge stöd till fortsatt utveckling. LIKA konkretiserar och åskådliggör förutsättningar för att nå framåt i arbetet med digitaliseringen inom socialtjänsten.

LIKA för socialtjänsten innehåller indikatorer inom områdena

  • Övergripande
  • Individ och familjeomsorg
  • Äldreomsorg
  • Funktionsnedsättning

Sättet att organisera socialtjänsten varierar och i verktyget finns möjlighet att skapa sin egen organisationsmodell genom att lägga upp verksamheter under de olika områdena.

För att få till en bra process vid användning av verktyget, bör medarbetare på olika nivåer i organisationen involveras, även om verktyget i första hand är tänkt att stötta förvaltningschefer och ledningsgrupper.

Genom att fylla i samtliga indikatorer i en värdering skapas en handlingsplan som ger ett konkret underlag för att mäta utvecklingen av digitalisering. Handlingsplanen kan också användas som underlag i strategiarbetet. Genom att publicera värderingar finns dessutom möjlighet att jämföra inom kommunen/organisationen, och även på nationell nivå.

Har du synpunkter, förbättringsförslag på LIKA för socialtjänst eller behov av användarstöd. Använd funktionen Synpunkter och frågor .

 

LIKA för socialtjänsten kommer att uppdateras årligen. Då går det att följa sin egen utveckling och även den nationella utvecklingen. Indikatorer och aktiviteter kan förändras över tiden.

Vill du veta mer?

Läs mer LIKA Socialtjänst på skr.se 

Lyssna på Podden om välfärdsteknik med tema LIKA Socialtjänst 

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner