LIKA, it-tempen för socialtjänsten

Välkommen!

Det här är LIKA för socialtjänsten, version 4! Ett verktyg framtaget i samarbete mellan SKR och flertalet aktörer från socialtjänstens värld. LIKA-verktyget kommer att avvecklas 31 december 2023. Fram till dess kommer det gå att hämta ut data och resultat från tidigare mätningar.

LIKA för socialtjänsten är ett självskattningsverktyg där ni skattar hur långt er verksamhet kommit inom sin digitalisering inom områdena Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning. Resultatet är en handlingsplan för fortsatt utveckling. Självskattning kan göras inom fyra områden: Äldreomsorg, Funktionsnedsättning, Individ och Familjeomsorg samt Övergripande över alla socialtjänstens områden.
Det finns möjlighet att kunna jämföra sin verksamhet med tidigare värderingar och även kunna jämföra med andra verksamheter. Det går bra att göra en värdering fram tills att verktyget avslutas men var dock uppmärksam på att hämta ut data innan sista december.

Läs mer här: https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/verktygochutvecklingsarbeten/skattningsverktygetlikasocialtjanst.9381.html

Utvärdering och utveckling av digitalisering i socialtjänsten

Enkelt och konkret för att komma framåt med digitaliseringen i socialtjänstens verksamheter - det är tanken bakom LIKA för socialtjänsten!

LIKA för socialtjänsten är ett verktyg för utvärdering och utveckling av socialtjänstens verksamheters digitalisering. Verktyget är framför allt till för ledningsgrupper och verksamhetschefer som stöd i arbetet att värdera och prioritera de olika insatser som behövs. Det är ett självskattningsverktyg som bygger på er egen värdering och bedömning av läget i verksamheten - en skattning som mynnar ut i ett förslag till en handlingsplan.

Tre delar

LIKA för socialtjänsten består av tre delar: värdering, sammanställning och handlingsplan. När värderingen är gjord, genereras en sammanställning och en handlingsplan som ni arbetar vidare med i verksamheten. Ni kan då välja och planera vilka olika aktiviteter och insatser som ska prioriteras.

Verktyget är tänkt att ge en övergripande, men konkret bild av var verksamheten befinner sig när det gäller den digitala utvecklingen. Det är i första hand avsett som ett stöd för verksamhetschefer och ledning, och kan också användas för att avgöra vilka övergripande insatser som behövs. Det är också ett verktyg att använda som del i eller komplement till ert systematiska kvalitetsarbete.

 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner